Pană la sfarşitul lunii mai 2018, au fost semnate 176 de proiecte, in valoare totală de peste 250 de milioane de euro, care vor primi finanţare prin programele de cooperare teritorială europeană pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) este, in perioada de programare 2014-2020, Autoritate de Management (AM). Proiectele finanţate vizează, in special: infrastructura, mediul, reabilitarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural, managementul riscurilor şi gestionarea dezastrelor, piaţa forţei de muncă,