Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat astăzi, 7 ianuarie a.c., pentru consultare publică, Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 1 “Promovarea transferului tehnologic“ Prioritatea de investiție 1.1, C – IMM sau IMM in parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) pentru investiții de transfer tehnologic. Ghidul a fost revizuit in urma unor etape de consultări cu OIPOR, ca urmare a finalizării etapei de contractare și soluționare a contestațiilor

viziteaza www.mdrap.ro