Cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte in cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 a fost lansat pe 1 octombrie 2018, cu termen de depunere 5 februarie 2019. Apelul a fost deschis pentru ambele obiective specifice ale Programului (Promovarea afacerilor și a antreprenorialului in Bazinul Mării Negre și Promovarea unei politici de mediu coordonate și reducerea prin acțiuni comune a deșeurilor maritime in Bazinul Mării Negre), bugetul ENI disponibil pentru acest al doilea apel fiind de 24,5 milioane de euro. Pană la data de 5 februarie