In anul 2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a accesat fonduri europene pentru lucrări de cadastru general, urmand ca 660 de comune din Romania să fie cadastrate. Numărul imobilelor inregistrate prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF) a ajuns la peste 1.165.000 și, tot anul trecut, ANCPI a eliberat online cel mai mare număr de extrase de carte funciară, aproape 500.000. ANCPI a inregistrat, in 2018, peste 500.000 de imobile, cu peste 31% mai multe față de 2017. Prin PNCCF, program