Guvernul a aprobat in şedinţa de astăzi, 12 iulie, Programul de acţiuni pe anul 2018 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajată, incadrate prin raport de expertiză tehnică in clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public. Programul include 93 de clădiri de locuit multietajate, dintre care: • 84 de clădiri sunt renominalizate din Programul de acţiuni pe anul 2017, aprobat prin HG nr. 356/2017; • 6 clădiri au fost nominalizate in