Guvernul a aprobat astăzi, 13 septembrie, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), modificarea HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. Forma actuală a Regulamentului cuprinde prevederi referitoare la atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte, experților tehnici şi responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi confirmarea periodică a exercitării dreptului de practică al acestora. De asemenea, actul