A fost aprobată lansarea apelului cu numărul 2 pentru grupul vulnerabil “copii“ in cadrul O.S. 8.3 C, atat la nivel național cat și in zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării, “Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte pentru P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C,Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8-Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 – Investiţiile in infrastructurile sanitare și sociale care contribuie