Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), in calitate de beneficiar, implementează incepand cu data de 9.05.2018 proiectul “Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor şi consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități in domeniu“, cod SIPOCA 50 (cod MySmis 121858). Proiectul, cu o durată de 30 de luni (9 mai 2018 – 8 noiembrie 2020), este cofinanţat din Fondul Social European (FSE)