Vineri, 11 ianuarie, in cadrul reuniunii “Convergență economică și socială, coeziune și incluziune“, desfăşurată la Palatul Victoria, au fost prezentate prioritățile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) in domeniul coeziunii și cooperării teritoriale. In acest context, MDRAP contribuie la eforturile depuse in ultima perioadă de a sprijini și promova dimensiunea teritorială a politicii de coeziune, in acord cu rolul major pe care il are pentru eficientizarea politicilor publice și pentru imbunătățirea