Guvernul a aprobat astăzi, 21 iunie, printr-o hotărare, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Metodologia de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim, in vederea utilizării durabile a spaţiului maritim, precum și gestionarea adecvată a activităților maritime in vederea evitării conflictelor dintre acestea. Metodologia stabileşte etapele procesului de elaborare şi implementare a Planului de amenajare a spaţiului maritim, precum şi conţinutul-cadru al Planului de amenajare a spaţiului maritim: • stabilirea