Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inființat 41 de birouri de relații cu publicul prin care cetățenii și specialiștii vor avea acces mai rapid la serviciile de cadastru și publicitate imobiliară. In aceste locații, persoanele fizice și juridice vor depune și ridica actele fără a mai fi nevoie să se deplaseze la oficiile din reședința de județ sau in localitatea unde funcționează birouri de cadastru. Actul normativ care modifică și completează Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate