Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție aflată in coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), a inițiat procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor de inregistrare sistematică in Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 24 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din șase județe. Lucrările de cadastru general sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile. ANCPI a publicat in data de 03.07.2019, in Sistemul Electronic de Achiziții