ANCPI a publicat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul cu numărul CN1010660 – “Servicii de inregistrare sistematică in Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor in șapte unități administrativ-teritoriale“ și anunțul cu numărul CN1010659 – “Servicii de inregistrare sistematică in Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor in 142 de unități administrativ-teritoriale“. Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional