Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a lansat astăzi, 29 martie, la Bistrița, cea de-a cincea etapă de finanțare a lucrărilor de cadastru general. Suma totală alocată de ANCPI in această etapă de finanțare pentru inregistrarea imobilelor in sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pe sectoare cadastrale, este de aproape 280 de milioane de lei. ANCPI, instituție publică aflată in subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, finanțează și in 2019, din veniturile proprii, lucrări