Locuințele (1 apartament cu o cameră şi 15 apartamente cu 2 camere) au fost construite in amplasamentul din strada Orhideelor, bloc E, cu regim de inălţime D+P+3E(demisol + parter + 3 etaje). Pană in prezent, in orașul Deta, au fost finalizate, in total, 102 apartamente in cadrul Programului ANL de construcții de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, in amplasamentele din strada Pădurii, nr. 13 și strada Orhideelor, bloc A și B. La nivelul județului Timiș, Agenția Națională pentru Locuințe (instituţie aflată