Guvernul a aprobat, in şedinţa de vineri, 8 iunie a.c., o Hotărare privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL), aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 962/2001. Actul normativ aduce modificari in aplicarea prevederilor Legii nr. 152/1998 privind inființarea ANL, care a fost modificată și completată prin Legea nr. 151/2017, OG nr. 28/2017 și Legea nr. 278/2017. Astfel, principalele reglementări vizează: