În ședința de Guvern din data de 1 octombrie 2020 a fost adoptată Hotărârea privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine.
Prin prezentul act normativ se aprobă cuantumurile pentru plățile directe în sectorul vegetal, respectiv:

schema de plată unică pe suprafaţă (98,7381 euro/ha)
plata redistributivă pentru intervalele între 1 ha și 5 ha, inclusiv (5 euro/ha) și peste 5 ha şi până la 30 ha, inclusiv (48,1053 euro/ha)
plata pentru înverzire (57,8245 euro/ha)
plata pentru tinerii fermieri (36,6119 euro/ha).

De asemenea, prin actul normativ se aprobă plafonul aferent plății directe pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine este de 71.300 mii euro. Cuantumurile unitare se calculează de către APIA, prin raportarea plafoanelor la efectivul de animale eligibile, după caz. Cuantumul estimat este de 17,9 euro cap ovină/caprină.
De aceste forme de sprijin vor beneficia peste 800.000 fermieri.
Începând cu data de 16 octombrie 2020, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda plăţi în