Indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni (jud. Harghita) au fost aprobaţi de Guvernul Romaniei, in şedinţa de astăzi. Necesitatea reabilitării acestui obiectiv este dată, in principal, de importanţa continuării tradiţiei hocheiului in regiune, intrucat, incă din anul 1949, in Gheorgheni se practică hocheiul instituționalizat (190 de copii sunt jucători activi și in momentul de față). Lucrările de modernizare au o valoare de 42.148.000