Marți, 31.07.2018, a fost lansat spre consultare publică Ghidul aplicantului pentru cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte finanțat prin Programul Operaţional Comun Bazinul Marii Negre (BMN). Ghidul conține informații referitoare la prioritățile programului, condițiile de eligibilitate ale aplicanților, parteneriatelor, activităților, documentele solicitate, criteriile de verificare, precum și o descriere a modului de completare a aplicațiilor in sistemul electronic de monitorizare (eMS) al programului. Valoarea totală a fondurilor IEV (Instrumentul European de Vecinatate)