Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) implementează Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de inregistrare a proprietăților in zonele rurale din Romania„, cod SMIS 120063, care face obiectul Axei prioritare 11 – “Extinderea geografică a sistemului de inregistrare a proprietăţilor in cadastru şi cartea funciară„, finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Acesta completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023

viziteaza www.mdrap.ro