Săptămana trecută, Compania Națională de Investiții (CNI), instituție aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a recepționat șase obiective de investiții: cinci așezăminte culturale, care au fost predate către beneficiari, și un sector de drum comunal afectat de inundații. In cazul celor cinci așezăminte culturale, scopul principal a fost acela de a susține activitățile socio-culturale la nivelul comunităților locale, contribuind la transmiterea elementelor tradiționale către generațiile viitoare din: