In urma preluării Stadionului Steaua de la Ministerul Apărării Naționale, prin protocol de predare-primire semnat in data de 13 iunie 2018, Compania Națională de Investiții (instituţie aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice) a semnat, pe 18 iunie 2018, contractul privind proiectarea, asistența tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor de desființare a obiectivului de investiții “Stadion Steaua“ din bd-ul Ghencea, nr. 45, sector 6, București. In urma demarării procedurii de achiziție