Comisia Europeană a aprobat modificarea Programului Interreg V-A Romania-Ungaria, in data de 7 martie 2019, ca urmare a solicitării făcute, pe 10 august 2018, de Autoritatea de Management a programului, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP). Cererea de modificare prevedea realocarea de fonduri intre diferitele axe prioritare și priorități de investiții ale programului, in vederea optimizării acestuia şi pentru a contribui la realizarea strategiei Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă