Guvernul a luat o serie de măsuri de reorganizare a administrației publice centrale, in concordanță cu Hotărarea Parlamentului pentru acordarea increderii noului Cabinet. Pentru asigurarea unei abordări și practici unitare in gestionarea fondurilor europene, precum și pentru creșterea substanțială a nivelului lor de utilizare, printr-o ordonanță de urgență adoptată astăzi au fost inființate Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Fondurilor Europene, prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației