Guvernul a aprobat astăzi, 5 iulie, printr-o hotărare, Regulamentul privind controlul de stat al calităţii in construcţii, care stabileşte cadrul normativ general, obiectivele, conţinutul, organizarea şi modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea in construcţii. Controlul de stat al calităţii in construcţii se aplică tuturor construcţiilor, inclusiv instalaţiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă sau sursa de finanţare. Excepţie fac locuinţele unifamiliale cu un singur