Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și structurile din subordinea/ sub autoritatea/ in coordonarea acestuia au demarat, in luna ianuarie 2019, implementarea Cadrului comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice – Common Assessment Framework (CAF), a standardelor ISO 9001:2015 managementul calității și ISO 37001:2016 management anticorupție. Implementarea acestor instrumente de management al calității face parte dintr-un proces mai amplu inițiat de MDRAP pentru realizarea acțiunilor cuprinse in Planul pentru