Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a elaborat Raportul de monitorizare (M2) a procesului de implementare a Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2016 – 2020, la nivelul administraţiei publice locale in anul 2017. Documentul este o sinteză cantitativă și calitativă a modului in care a fost implementată SNA la nivelul administrației publice locale in anul 2017 și reprezintă rezultatul demersurilor susținute ale MDRAP, prin corespondenţa permanentă cu cele 3.228 de unități administrativ-teritoriale (UAT) şi prin sute