Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a implementat proiectul “Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și asigurarea tranziției ingrijirii acestora in comunitate“, cod SIPOCA 2/MySMIS 119193, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Scopul proiectului a fost acela de a realiza proceduri și metodologii comune la nivelul autorităților administrației publice centrale și locale in vederea eficientizării activității acestora