Programul Interreg V-A Romania – Ungaria anunță semnarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din Romania, in calitate de Autoritate de Management a Programului, a primelor 4 proiecte aferente primului Apel deschis, in valoare totală de peste 4,5 mil. Euro. Cele 4 proiecte contractate au o valoare totală de 4.615.545,86 Euro, din care 3.923.213,97 Euro din Fondul European de Dezvoltare Regională. Alocarea finanțării FEDR este de 2.400.688,12 Euro pentru beneficiarii romani, respectiv 1.522.525,85 Euro pentru beneficiarii