Programul Interreg V-A Romania – Ungaria anunță semnarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din Romania, in calitate de Autoritate de Management a Programului, a primelor 4 proiecte aferente primului Apel deschis, in valoare totală de peste 4,5 mil. Euro. Cele 4 proiecte contractate au o valoare totală de 4.615.545,86 Euro, din care 3.923.213,97 Euro din Fondul European de Dezvoltare Regională. Alocarea finanțării FEDR este de 2.400.688,12 Euro pentru beneficiarii romani, respectiv 1.522.525,85 Euro pentru beneficiarii

viziteaza www.mdrap.ro