Guvernul a aprobat astăzi, 23 august a.c., o Ordonanță prin care se asigură sprijin autorităților publice locale in finalizarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Prin acest mecanism, unitățile administrativ-teritoriale ale administrației publice locale pot accesa, in cursul acestui an, imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate la Trezorerie, in limita sumei de 800 de milioane de lei. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv