Codificarea legislației este un demers care vine in aplicarea Strategiei privind o mai bună reglementare 2014-2020 precum și a Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, și este prevăzută ca măsură in cadrul planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor. Prin intermediul Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor: reglementările din domeniile amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și din domeniile conexe (mediu, energie, transporturi, cadastru, proprietate,