In cadrul proiectului “Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției in administrația publică“, cod SIPOCA 61, implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), incepand cu 12 noiembrie 2018, s-a demarat activitatea de sprijinire a 200 de unități administrativ-teritoriale (comune și orașe din toate județele țării) in scopul implementării măsurilor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 (SNA). Acțiunea constă in asistență tehnică directă,