Pe 28 august 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a formei de contract anexată la Ghidul General al solicitantului pentru POR 2014-2020, ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul programului. Astfel, modificarea prevede includerea formei contractului de finanțare (condiții generale și condiții specifice POR) pentru apelurile de proiecte dedicate SUERD. De asemenea, au fost actualizate prevederile contractuale privind asigurarea confidențialității și prelucrarea datelor cu caracter personal și