Guvernul a aprobat astăzi, 21 iunie, o Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene. In prezent, orizontul de timp pentru care se elaborează planul urbanistic general este de 10 ani, iar, potrivit legii in vigoare, termenul său de valabilitate se prelungește o singură dată, pe bază de hotărare a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, pană la intrarea in vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăși 10 ani de la