Guvernul a aprobat, in şedinţa de astăzi, o hotărare pentru modificarea articolului 117 al Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, aprobat prin HG nr. 425/1994. Acest Regulament stabileşte raporturile-cadru dintre producătorii, distribuitorii, consumatorii şi subconsumatorii de energie termică din sistemele de alimentare centralizată şi prevede condiţiile generale de furnizare şi utilizare a acesteia in centrale electrice de termoficare, in centrale termice sau in instalaţii de valorificare a resurselor energetice refolosibile. Art.