Guvernul a aprobat, in şedinţa de astăzi, o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996. In conformitate cu angajamentele asumate de Guvernul Romaniei, prin acest act este reglementat cadrul normativ pentru accelerarea și eficientizarea inregistrării imobilelor in sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Astfel, principalele schimbări prevăd, in special, următoarele: pană la 31 decembrie 2018, la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești, se