Guvernul a aprobat, in şedinţa de astăzi, un Memorandum prin care se adoptă un model de acord-cadru de parteneriat intre unităţile administrativ-teritoriale (UAT) care doresc să efectueze investiţii pe terenurile aflate in albiile raurilor, solicitante de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR), şi instituţii publice (entitățile cu personalitate juridică ale Administraţiei Naţionale “Apele Romane“ şi ale Administrației Naționale de Imbunătățiri Funciare), pe perioada de valabilitate a contractelor de finanţare. Este