Conferința internațională privind implementarea abordării LEADER/CLLD, organizată de Federația LEADER România, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a debutat luni, 5 octombrie 2020, la Eforie Nord, temele de interes fiind dezvoltarea guvernanței la nivel local în contextul noilor politici de dezvoltare rurală.
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian Oros, a declarat că, pentru viitoarea perioadă de programare – post 2020, Grupurile de Acțiune Locală vor fi în continuare sprijinite pentru elaborarea și implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, ținând cont de nevoile identificate în teritoriul acoperit de GAL. „Mai mult, am convingerea că vom avea aceeași relație fructuoasă și GAL-urile vor rămâne un partener important al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru dezvoltarea zonelor rurale din România”, a adăugat ministrul Oros.
Alături de ministrul Oros, la eveniment au avut intervenții online omologul său bulgar, dna. Desislava Taneva, oficiali ai Uniunii Europene, iar membri ai Autorității de Management pentru PNDR, precum și reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală și ai diverselor organisme, asociații și organizații europene implicate în dezvoltarea rurală au susținut, de asemenea, prezentări.
Reprezentanții celor două părți au convenit asupra importanței instrumentului LEADER în dezvoltarea locală, în crearea de locuri de muncă, în sprijinirea unei