Din această săptămană, locuitorii municipiului Arad (jud. Arad) beneficiază de peste 22 km de străzi reabilitate şi modernizate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (etapa I), coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. In proiect au fost incluse 24 de străzi din oraş: Constituţiei, Hunedoara, Titulescu, Pădurii, Timişorii, 6 Vanători, Magherul, Steagului, Ag. Doinaş, Cloşca, 1 Decembrie, Ion Şirianu, N. Grigorescu, Orşova, Transilvaniei, Gh. Şincai, Călăraşilor, Simion Popa, Brancuşi, Şezători, Bihorului,