Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a lansat un nou apel de proiecte, adresat instituțiilor publice centrale, care va fi finanțat prin Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1.- Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune care să optimizeze procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, in concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației