Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, in calitate de beneficiar, implementează, incepand cu data de 17 aprilie 2018, proiectul “Instrumente de sistematizare a legislației, de monitorizare și de evaluare in administrația publică”, cod SIPOCA 59. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Operațiunea: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune in