Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte pentru proiecte nefinalizate, in cadrul Axei 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat astăzi, 3 mai 2018, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administrației publice, și va fi publicat pe site-ul programului. Ghidul Solicitantului conține informațiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte,