Pe 19 septembrie 2018, prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, a fost aprobată modificarea la Ghidul solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B/1 Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor tehnologice și științifice. Principale modificări vizează: 1. menționarea faptului că asigurarea contribuției financiare proprii a solicitantului și/sau a liderului de proiect și/sau a partenerilor pentru implementarea proiectului se asigură