A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru “Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sărace și izolate”, Prioritatea de investiții 8.1, Operațiunea A – AMBULATORII. Versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente Axei prioritare 8 – “Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii in infrastructurile sanitare şi sociale