A fost aprobată versiunea finală a “Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate“, Obiectivul specific 4.1 – “Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă“ Versiunea finală a “Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate“,