Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, in data de 10 iulie a.c., spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritară 14 – Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență, Prioritatea de investiții 14.1 – Investiţiile in infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducand inegalităţile in ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovand incluziunea socială prin imbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale