Pe 19 septembrie 2018, prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, au fost aprobate o serie de modificări la Ghidul solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A/1 Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A – Infrastructura de inovare și transfer tehnologic. Principalele modificări vizează: 1. Includerea drepturilor de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosință cu titlu gratuit, imprumutul de folosință (comodat), dreptul de inchiriere/locațiune