Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice a emis ordinul nr. 5118/20.06.2018 pentru modificarea și completarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/4.2/1, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd: 1. Admiterea tipului de inscriere provizorie in cartea funciară pentru proprietatea publică, pană la atestarea prin HG, dar nu mai tarziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare. 2. Posibilitatea incheierii de Acorduri-cadru de