Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor in cadrul apelului POR/2017/7/7.1/2 Investiţii in infrastructura de turism, din cadrul POR 2014-2020. Acest apel este dedicat sprijinirii obiectivelor Ariei prioritare 3 a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării- “Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe intre oameni“ Astfel, principalele modificări prevăd: 1. Admiterea tipului de inscriere provizorie in cartea funciară