Modificarea Anexei Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 8 – “Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale“, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii in infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducand inegalităţile in ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovand incluziunea socială prin imbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de